Красавец мужчина, да ещё и в очках с +1 charisma...
Красавец мужчина, да ещё и в очках с +1 charisma...

© Inetman 2005
Hosting provided by Promixe

dark-erudite

dark-erudite
dark-erudite
dark-erudite